header1

 ANUNT CONCURS

 

Primaria comunei Archis organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de CONSILIER JURIDIC DEBUTANT, din cadrul Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local Archis, judeţul Arad.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţiile prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Vechime în specialitate: nu este cazul postul având gradul debutant. Studii necesare: studii superioare juridice , absolvite cu diploma de licenţa. Cunoştinţe operare pe calculator - utilizare Word, Excel, nivel mediu;

 

Propunem ca acest concurs sa se desfăşoare dupa cum urmează:

       depunerea dosarelor: în termen de 15 de zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, adică pâna în data de 26 iunie inclusiv,

       selecţia dosarelor: maxim 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul selecţiei se afişează în termen de 1 zi lucratoare de la data expirării termenului pentru selecţia dosarelor;

       proba scrisa: în data de 7 iulie 2015. ora II00; iar rezultatul se afişează în termen de maxim 1 zi lucratoare de la data probei;

       interviul: în data de 9 iulie 2015. ora 1300; iar rezultatul se afişează in termen de maxim o zi lucratoare de la data probei,      

     Constestatiile se pot depune in termen de 1 zi lucratoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării probei scrise si a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Bibliografía necesara ocupării postului contractual de consilier juridic este următoarea:

       Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali;actualizata

Ordonanţa 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locle, aprobata si modificata prin Legea nr.673/2002; Legea nr.554/2004 a contenciosului administrative, actualizata,

     Legea nr.477/2004 Lege privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice ,

Legea nr.53/2003 -Codul muncii, actualizat;

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica locala, republicata;

Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public,actualizata, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, actualizat;

       Nota: Orice referire la forma republicata indica ultima republicare din Monitorul Oficial, urmata sau nu de modificări si completări ulterioare, în vigoare la data concursului

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele,

   -dosar plic;

-formular de inscriere(se ridica de la Primărie), -copia actului de identitate,

-copia diplomei de licenţa sau în cazul in care nu a fost eliberata, adeverinţa care tine loc de diploma de licenţa;

-copia carnetului de munca, sau, dupa caz, o adeverinţa care sa ateste vechimea în munca, -cazier judiciar,

-adeverinţa care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului, -curriculum vitae.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: d-l Anta Gheorghe Florin ,Tel: 0257-323503; Tel: 0760241338.

PRIMAR

VALEA NICOLAE

Ultima actualizare (Vineri, 05 Iunie 2015 10:36)

 
                   
  JUDET UAT Nr SV Sediu SV Adresa SV Localitate componentă / Sat aparţinător Arteră Număr imobil / Alfabetic  
  ARAD ARCHIŞ 184 Primăria Archiş Primăria Archiş Nr. 97 ARCHIŞ   integral#  
      185 Grădiniţa Nermiş Grădiniţa Nermiş Nr. 68 NERMIŞ   integral#  
    186 Grădiniţa Bîrzeşti Grădiniţa Bîrzeşti Nr. 29 BÎRZEŞTI   integral#
    187 Şcoala Generală I-VIII Groşeni Şcoala Generală I-VIII Groşeni Nr. 269 GROŞENI   integral#

Ultima actualizare (Marţi, 29 Aprilie 2014 22:27)

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

PRIMĂRIA COMUNEI ARCHIŞ

TEL : 0257/323503 ; 323553                         Adresa: sat Archiş , nr.97,com.Archiş , jud.Arad

FAX: 0257/323633                                           E-mail : Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

NR. 110 / 30.01.2014

A N U N Ṭ

 

          Primǎria comunei Archis   organizeazǎ concurs pentru promovarea în grad la funciei publicǎ de execuie de inspector ,   la compartimentul contabilitate

            Concursul se va organiza la sediul Primǎriei Archis în data de :

                        06.03.2014 – ora 1000 proba scrisǎ

                        06.03.2014 – ora 1300 interviul

            Dosarele de înscriere se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicǎrii la vizier si situ-l propriu al primariei Archis , pana la date de 19.02.2013 la sediul Primǎriei comunei Archiş, jud.Arad.

            Condiii de participare la concurs:

            -   să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-          să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-          să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

         Acte necesare pentru înscriere:

-          cerere de înscriere tip (pusǎ la dispoziie de primǎrie);

-          copie act de identitate;

-          actele de studii care atestǎ specializarea original şi copie

-          cazier judiciar;

-          adeverina care sǎ ateste starea de sǎnǎtate corespunzǎtoare;

-          declaraie pe propria rǎspundere sau adeverinǎ care sǎ ateste cǎ nu a desfǎşurat activitǎi de poliie politicǎ;

-          curriculum vitae.

Actele enumerate mai sus vor fi depuse într-un dosar cu şinǎ la Primǎria comunei Archis.

           Bibliografie concurs  :

1. Legea 273/2006 privind finanţele publice locale actualizata ;

   2. Legea nr.82/1991 - contabilitatii, actualizata.

   3. Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, actualizata ;

   4. OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala, actualizata;

   5. Legea nr.215/2001 republicata , legea administratiei publice locale actualizata.

   6.Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, rerepublicata, cu modificările si completarile ulterioare ;

   7.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

        Informaii suplimentare se pot obine la sediul Primǎriei comunei Archiş , jud.Arad şi la tel 0257/323503 interior 250 sau interior 203.

 

Primar,

 

NICOLAE VALEA

Ultima actualizare (Joi, 30 Ianuarie 2014 09:34)

 

Stimati vizitatori,

 Dorim sa va multumim ca ne accesati pagina si va promitem ca in cel mai scurt timp cu putinta vom incerca sa facem din www.archis-arad.ro un portal de referinta pentru comunitatea noastra.

 

Va dorim sedere placuta pe site-ul nostru si va mai asteptam si alta data!

PRIMARIA COMUNEI ARCHIS

Adresa: Str. Principala, Nr. 97, ARCHIS, Jud. Arad

Telefon: 0257/323.553; 0257/323.503;

Fax: 0257/323.633

                      e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Ultima actualizare (Marţi, 05 Noiembrie 2013 12:14)

 

PostHeaderIcon Ultimele noutati

PostHeaderIcon Cele mai vizitate articole